KAZUTO ISHIKAWA / YUKI HASHIMOTO Duo Exhibition 2023.